Aanbod

Die moeilijke eerste stap…

Omgaan met verlies is iets dat niemand voor jou kan doen. Je moet er zelf door. Maar dat betekent niet dat je alles alleen moet doen.


Het is heel lastig om te (h)erkennen dat je vast loopt. De stap zetten naar hulpverlening is vaak heel moeilijk. Dikwijls loop je al enige tijd te twijfelen, te tobben, vooraleer je effectief contact durft opnemen met een hulpverlener zoals een rouw- en verliesconsulent.
De begeleiding werkt enkel als zowel jij als ikzelf een ‘klik’ voelen, een wederzijds vertrouwen, een vorm van ‘verbinding’. Daarom starten we sowieso met een verkennend gesprek om elkaar te leren kennen.
Beslissen we om samen verder te gaan, dan bepaal jij de frequentie en het tempo van het traject.

Wie kan bij mij terecht?

Bij mij kan je als volwassene terecht als je het gevoel hebt vast te zitten in je normale rouwverwerking of als je rouwproces op één of andere manier wordt verstoord. We trachten samen het rouwproces opnieuw op gang te brengen en de blokkades weg te werken.

Ik ben opgeleid als rouwconsulent. Een rouwconsulent of rouwbegeleider is een hulpverlener met expertise op het vlak van rouw, verlies en gesprekstechnieken. Ik ben echter geen geschoold therapeut. Indien in de loop van ons traject blijkt dat er sprake is van traumatische of gecompliceerde rouw, dan zoek ik in mijn netwerk naar een bekwame rouwtherapeut en verwijs ik je door. Op die manier krijg je de ondersteuning die je nodig hebt.

Kinderen en jongeren die te maken kregen met rouw en verlies kunnen in de Pastorij (www.depastorij.be) terecht bij Saartje Smets of Joyce De Maeyer .

Wat kan je van mij verwachten?

Wanneer je met een ingrijpend verlies geconfronteerd wordt, is er in eerste instantie nood aan tijd en aandacht. Als rouw- en verliesconsulent maak ik hier heel bewust tijd voor. Ik luister naar jouw verhaal en erken jouw emoties. Daarbij is het ook belangrijk om jou als mens te leren kennen en ook diegene die je bent verloren.
Ik geef je inzicht in hoe mensen rouwen en hoe dat bij jou tot uiting komt. Dit kader kan je een houvast bieden. Wat je voelt en ervaart, is moeilijk te dragen, maar behoort tot het normale rouwproces. Dus nee, je doet niks verkeerds! Het is ok als je je verhaal wil doen, het is ok om te huilen, het is ok om boos te zijn, …

Onze samenleving geeft weinig ruimte aan rouw en verlies, waardoor je je wel eens een zonderling kunt voelen.
In de begeleiding creëren we ruimte voor jouw verhaal, al jouw emoties, voor hoe het vroeger was. We zoomen in op de relatie die jullie hadden en kijken naar de wijze waarop we jouw verlies kunnen integreren in je leven en je toekomst.

Het doel van de rouwbegeleiding is dat deze intense rouwpijn geleidelijk aan meer draagbaar wordt. Het gaat misschien niet over, maar de pijn wordt een deel van ons leven, soms op de voorgrond, soms op de achtergrond.