Rouwbegeleiding

Omgaan met verlies is iets dat niemand voor jou kan doen. Je moet er zelf door. Maar dat betekent niet dat je alles alleen moet doen.
Het is heel moeilijk om te (h)erkennen dat je vast loopt. De stap zetten naar hulpverlening is vaak heel moeilijk, dikwijls loop je al enige tijd met dat idee vooraleer je effectief contact durft opnemen met een hulpverlener.
Om succesvol te kunnen werken is het essentieel dat zowel jij als ikzelf een ‘klik’ voelen. Daarom starten we sowieso met een verkennend gesprek om elkaar te leren kennen.
Jij bepaalt de frequentie en het tempo van het traject.
Als rouw- en verliesconsulent ondersteun ik je wanneer je vastloopt in je normale rouwverwerking of als je rouwproces op één of andere manier wordt verstoord. We trachten samen het rouwproces opnieuw op gang te brengen en de blokkades weg te werken.

Wie kan bij mij terecht?

Bij mij kan je als volwassene terecht als je het gevoel hebt vast te zitten in je normale rouwverwerking of als je rouwproces op één of andere manier wordt verstoord. We trachten samen het rouwproces opnieuw op gang te brengen en de blokkades weg te werken.

Een rouwconsulent of rouwbegeleider is geen therapeut. Indien in de loop van ons traject blijkt dat er sprake is van traumatische of gecompliceerde rouw, dan verwijs ik je door naar een rouwtherapeut zodat je de gepaste ondersteuning krijgt.

Kinderen en jongeren kunnen in de Pastorij (www.depastorij.be) terecht bij Saartje Smets of Joyce De Maeyer .

Wat kan je van mij verwachten?

Wanneer je met een ingrijpend verlies geconfronteerd wordt, is er in eerste instantie nood aan tijd en aandacht. Als rouw- en verliesconsulent maak ik hier heel bewust tijd voor. Ik luister naar jouw verhaal en jouw emoties. Ik vind het belangrijk om jou als mens te leren kennen en ook diegene/datgene wat je bent verloren.
Ik geef je inzicht in hoe mensen rouwen en hoe dat bij jou tot uiting komt. Dit kader kan je een houvast bieden. Wat je voelt en ervaart, is moeilijk te dragen, maar behoort tot het normale rouwproces. We eren jouw verlies, zoomen in op de relatie die jullie hadden en kijken naar de wijze waarop we jouw verlies kunnen integreren in je leven en je toekomst.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze intense rouwpijn geleidelijk aan meer draagbaar wordt. Het gaat misschien niet over, maar de pijn wordt een deel van ons leven, soms op de voorgrond, soms op de achtergrond.